Lidmaatschap kosten S.V.Wieringermeer per 1-1-2018

De contributie per kalenderjaar bedraagt voor:                

 • Seniorleden                          125.50 euro
 • Juniorleden                           62.50 euro        
 • Gezinsleden                          105.50 euro
 • Ereleden + leden van verdienste      42.50 euro
 • Seniorlid andere vereniging          80.00 euro
 • Eenmalig inschrijfkosten KNSA 35 euro (wordt alleen het eerste jaar betaald door nieuwe leden van 21 jaar en ouder)
 • Juniorleden zijn leden die op 1 januari van het betreffende jaar jonger zijn dan 18 jaar.
 • Als iemand in de loop van het kalenderjaar besluit lid te worden van de vereniging dan wordt de contributie per halfjaar verrekend           

Een nieuw lid wordt bij de KNSA als nieuw lid opgegeven als hij zijn eerste contributie betaling gedaan heeft, en een verklaring van goed gedrag ( VOG) heeft ingeleverd.

Deze verklaring is alleen nodig voor schutters van 16 jaar en ouder, en is te verkrijgen op het gemeentehuis van de gemeente waar de betreffende schutter woont.

De kosten van het VOG zijn +/- 30 euro, waarvan de vereniging 15 euro vergoed.

De eerste contributie betaling van een nieuw lid gaat naar aanleiding van een factuur waarna de volgende contributie’s worden geïnd middels automatische incasso.

Als iemand nog niet weet of hij/zij lid wil worden kan hij/zij besluiten eerst 3 introductie avonden te gaan volgen om inzicht te krijgen in wat de schietsport inhoud.

De totale kosten van deze 3 avonden zijn 15 euro.

Iedere schutter kan meedoen aan een of meerdere competities die op de vereniging worden verschoten.

De kosten van deze competities zijn:

 • Geweer liggend   7,–    (40 series-80 kaarten).
 • Geweer knielend  7,–    (40 series-80 kaarten).
 • Pistool           7,–    (40 series-80 kaarten).
 • Karabijn staand    7,– (40 series-80 kaarten).
 • Karabijn liggend   7,– (40 series-80 kaarten).
 • Karabijn knielend  7,– (40 series-80 kaarten).
 • 3 Houdingen         7.–
 • De contributie en competitie gelden worden 2 maal per jaar middels automatische incasso geïnd.
 • De eerste incasso in de eerste week van december (deze is voor het eerste halfjaar van het daarop volgende kalenderjaar).
 • De tweede incasso in juli (voor het tweede halfjaar van het schietseizoen + de kosten van de competities waar de betreffende schutter zich voor heeft opgegeven).
 • Opzeggen ( en dus ook de contributie ) gaat per heel kalenderjaar.