Historie

Een klein stukje geschiedenis van de schietsportvereniging

Een klein stukje geschiedenis van de schietvereniging. In de jaren 1955 tot 1958 waren er een aantal schutters, voortgekomen uit ” Steun Wettig Gezag ” die in het zaaltje van de kerk aan de Terpstraat één keer in de week  oefende met een luchtbuks. De animo voor het schieten was niet groot en men hield het in 1958 dan ook voor gezien.

Een van de leden van het laatste uur van dat clubje, Yde van der Wal, vroeg, of hij met de enige luchtbuks, die ze rijk waren, mocht proberen om in Kreileroord een nieuwe schietvereniging op  te richten. En dat mocht. Zo werd in september 1958 in hotel Kingma –  Het  allereerste dorpshuis van Kreileroord – , schietvereniging “De vrijheid” opgericht.

Later toen het echte dorpshuis werd geopend, zijn daar de schietavonden van De Vrijheid ook naar toe verhuisd. Daar is tot begin jaren ’70 met veel plezier geschoten, en werd de vereniging ook langzaam aan een echte vereniging. Er werd in die tijd ook veel meegedaan aan landelijke of regionale wedstrijden, waar menig prijsje werd gewonnen. 

De vereniging werd groter en er werd naar een eigen onderkomen uitgekeken. Die werd aan de Havenweg 14 in Wieringerwerf gevonden. Na veel verbouwingen kon dit nieuwe schietpaleis in 1972 in gebruik worden genomen. Echter in 1988 kwam de Fa. Zeeman met de mededeling, dat deze daar een nieuw pand wilde bouwen, zodat de schietvereniging een andere plek moest zien te vinden.

Met veel medewerking van de gemeente Wieringermeer, en veel zelfwerkzaamheid van de leden, kon in 1989 aan de Irenestraat achter de voetbalvelden het huidige en mooiere schietpaleis in gebruik genomen worden.Een ideale plaats voor een schietvereniging, want we veroorzaken daar aan de omwonenden geen geluidsoverlast. De vereniging hoopt hier nog jaren te kunnen blijven … 

Met dank aan erelid Henk Braaf.