Lid worden van SV Wieringermeer

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd om lid te worden, bedenk dan wel dat er (wettelijke) regels zijn waar iedere schietsportvereniging aan moet voldoen. Daarnaast hebben we ook nog een aantal eigen regels.

Lid worden van SV de Wieringermeer betekent automatisch dat je ook lid wordt van  de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). De contributie voor de KNSA zit in de contributie van de club verwerkt.

Verder wordt vrijwillige inzet voor de vereniging verwacht. Zo worden o.a. alle leden 1x per jaar ingedeeld in een schoonmaakschema en wordt een bijdrage als barmedewerker of klusser enorm gewaardeerd.

De kosten

De contributie per kalenderjaar bedraagt voor: 

Seniorleden (vanaf 18 jaar)
Gezinsleden (vanaf 18 jaar)
Junior (gezins)leden (12 tot 18 jaar*)
Ereleden + leden van verdienste
Seniorlid andere vereniging
€140,-
€130,-
€100,-
€42,50
€95,-

De contributie geldt van 1 januari t/m 31 december.

*Juniorleden zijn leden die op 1 januari van het lopende kalenderjaar jaar jonger zijn dan 18 jaar.

Daarnaast worden door nieuwe leden van 21 jaar en ouder (alleen het eerste jaar) eenmalig inschrijfkosten à € 42,50,– voor de KNSA doorbelast.

Het lidmaatschap (en dus ook de contributie) gaat per heel kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Als je wilt opzeggen dan moet dat schriftelijk worden gedaan, voor 31 december, t.a.v. de secretaris. Bij te laat opzeggen ben je in principe weer een jaar lid.

De eerste contributiebetaling van een nieuw lid wordt geïnd d.m.v. een factuur. Daarna worden de contributies middels automatische incasso 2x per jaar geïnd.

Deze incasso’s zijn in de 1e week van december (de 1e halfjaarcontributie voor het daaropvolgend kalenderjaar) en in juli (het 2e halfjaar + de competitie(s)).

Als je ná 1 juni besluit lid te worden van de vereniging dan wordt de contributie per halfjaar verrekend.

Naast de contributie voor de vereniging en de KNSA moet je ook rekening houden met kosten voor de aanschaf van munitie en schietkaarten.

Verder kan iedere schutter meedoen aan een of meerdere competities die op de vereniging worden verschoten. Meedoen met deze competitie is, als je geen eigen vuurwapen hebt, vrijwillig. voor leden met een eigen vuurwapen is het verplicht omdat dit een eis is voor het verlengen van het wapenverlof.

Heb je geen eigen wapen? Geen probleem, we hebben diverse verenigingswapens en die worden gratis ter beschikking gesteld.

Verklaring Omtrent Gedrag

Om lid te zijn van een schietvereniging is een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht.

Deze verklaring is alleen nodig voor schutters van 16 jaar en ouder, en is te verkrijgen op het gemeentehuis van de gemeente waar de betreffende schutter woont.

De VOG word aangevraagd door de vereniging.

De kosten van het VOG zijn +/- € 40,–  waarvan de vereniging € 15,– vergoed.

Juniorleden

Er is geen wettelijke leeftijdsgrens voor schietverenigingen, maar onze club heeft de volgende regels bepaald:

 • Je mag lid worden vanaf 12 jaar.
 • Jongeren van 12 tot 14 jaar mogen alleen schieten onder toezicht van een ouder/verzorger.
 • Jongeren mogen tot 14 jaar uitsluitend met luchtwapens schieten.
 • Vanaf 16 jaar mag je met vuurwapens schieten als bewezen is dat je correct  met wapens kunt omgaan.

Wapens

Er kan worden geschoten met eigen wapens, maar we hebben ook meerdere verenigingswapens. Voor alle vuurwapens geldt dat ze kaliber .22LR moeten zijn en voor de luchtwapens 4,5 mm .

Het aanschaffen/bezitten van een vuurwapen kan alleen als je in het bezit bent van een wapenverlof en een kluis hebt waar je je wapen en munitie apart van elkaar kunt  bewaren. Voor het verkrijgen van een wapenverlof zijn dit de belangrijkste regels:

 • Je moet minimaal 1 jaar lid zijn van de KNSA.
 • In de laatste 12 maanden voor de verlofaanvraag zijn er minimaal 18 schietbeurten in je schietstaat geregistreerd.
 • Het wapen moet gebruikt kunnen worden in een KNSA discipline en voldoet aan het kaliber waarmee op de vereniging mag worden geschoten.
 • Het bestuur beoordeelt of de aanvraag gedaan mag worden.
 • Je moet digitaal een vragenlijst (de zogenaamde ‘e-screener”) bij de politie met goed gevolg ingevuld hebben.

Voor de aanschaf van luchtwapens heb je in Nederland geen verlof nodig. Vanaf 18 jaar mag je een luchtwapen aanschaffen.

Lid worden

Als je er aan denkt om lid te worden, kom gewoon een keer kijken wanneer de club regulier open is op dinsdag en vrijdag tussen 20:00 en 22:00u en de 2e zondag van de maand van 11:00 tot 14:00u (m.u.v. juli en augustus).

Weet je nog niet zeker of lidmaatschap van onze vereniging echt iets voor jou  is dan kun je ook eerst drie proeflessen nemen. Dat kost € 20,– en de lessen worden gegeven op dinsdag- of vrijdagavond tijdens een reguliere schietavond.

Neem hiertoe contact op met onze coördinator proeflessen (klik hier). Gewoon langskomen en kenbaar maken dat je geïnteresseerd bent in de schietsport kan natuurlijk ook, dan zorgen wij dat je gegevens terechtkomen bij Bram. Hij zorgt dan dat er 3 proeflessen worden ingepland onder begeleiding van een senior schutter op een van de reguliere schietavonden.

Als je ervan overtuigd bent dat je lid wilt worden dan gaat één onze trainers je begeleiden tijdens de basistraining.

Je gaat dan het volgende traject in:

 1. Aanmeldingsformulier SV de Wieringermeer invullen (verkrijgbaar op de vereniging).
 2. Aanvraag formulier VOG document (verkrijgbaar op de vereniging), zo spoedig mogelijk inleveren bij de (eigen) gemeente, (duurt ongeveer 2 á 3 weken, daarna ophalen bij de gemeente of thuis per post).
 3. Aanmeldingsformulier ingevuld en voorzien van pasfoto inleveren op de vereniging in de brievenbus in de Jos Komen Hal (alleen tijdens openingstijden).
 4. Ook het VOG document direct na ontvangst op de vereniging inleveren.
 5. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het originele VOG document bij de secretaris (en na ontvangst van het contributiegeld), wordt door de secretaris het lidmaatschap bij de KNSA aangevraagd.

Je bent aspirant-lid tot het met goed gevolg volgen van de basistraining.

Let op! Je kunt maximaal 6 maanden aspirant-lid zijn.

Het duurt ongeveer 3 tot 4 weken dat de KNSA pas in het bezit van de secretaris is.

Privacy en gegevensbescherming

De gegevens van de individuele sportschutters, maar ook andere bezoekers van SV de Wieringermeer worden binnen de wettelijke kaders bewaard. Dat kan gaan om uitsluitend een e-mailadres maar ook om naam, woonplaats, geboortedatum, enzovoorts. In verband daarmee is op de website een privacyverklaring (klik hier) waarin het gebruik van die persoonsgegevens wordt omschreven, de informatie over wijziging en bezwaar van de persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.