Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Schietsportvereniging “De Wieringermeer” (hierna te benoemen SV de Wieringermeer), gevestigd te Wieringerwerf en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40634350.

Als je je inschrijft als lid, voor een evenement, voor een wedstrijd of voor een andere activiteit die de Schietsportvereniging “De Wieringermeer” aanbiedt dan worden deze gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer

Schietsportvereniging “De Wieringermeer” kan deze gegevens gebruiken om:

 • Verzoeken van jezelf in behandeling te nemen
 • Je in te schrijven voor deelname aan activiteiten die de vereniging organiseert
 • De dienstverlening aan jou te verbeteren
 • Contact met je op te nemen of te onderhouden
 • Een aanvraag voor een dienst in behandeling te nemen

Informatiewijziging en bezwaar

Je kunt contact opnemen met Schietsportvereniging “De Wieringermeer” per e-mail aan info@svdewieringermeer.nl voor meer informatie over de wijze waarop Schietsportvereniging “De Wieringermeer” persoonsgegevens verwerkt.

Vragen naar aanleiding van de privacyverklaring.

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht van inzage van je eigen gegevens.
 • Het recht op rectificatie.
 • Het recht op jouw gegevenswissing bij Schietsportvereniging “De Wieringermeer”.
 • Het recht op beperking van jouw gegevensverwerking.
 • Het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Schietsportvereniging “De Wieringermeer” zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk,

Schietsportvereniging “De Wieringermeer” zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

Derden

Schietsportvereniging “De Wieringermeer” zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de KNSA daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd.

voor het laatst aangepast en bijgewerkt 01-05-2022.